Воскресенье, 05.02.2023, 14.27.25
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Поиск
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Календарь
«  Февраль 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Высший технический колледж,город Кокшетау

Дистанционное обучение

Мебельное производство(по видам)

Контрольная работа по дисциплине "Профессиональный казахский язык"

Жиһаз өндірісі


Жиһаз өндірісі қазіргі заманғы өнеркәсіпте соңғы орыннан алыс. Тұрғын және қоғамдық үй-жайларды, сондай-ақ адамның болу аймақтарының барлық түрлерін жабдықтау үшін жасалған жылжымалы немесе кіріктірілген бұйымдардың осы жиынтығынсыз ешкім жасай алмайды. Жиһазсыз үйді немесе пәтерді елестету қиын.Сондай-ақ, қарастырылған элементтер қоғамдық орындарды ұйымдастыру үшін қажет:

 • кинотеатры;
 • кафелер мен мейрамханалар;
 • қонақ үй кешендері;
 • сұлулық салондары;
 • ауруханалар және т. б.

Жиһаз жасау баяғыда басталған. Қарапайым қоғам отырықшы өмір салтына көшкеннен кейін, адамдар отыруға, жатуға, әртүрлі заттарды сақтауға және т.б. арналған бұйымдар жасау қажеттілігіне ие болды. Көптеген тиімді әдістер әзірленді, көптеген жабдықтар салынды, жиһаз өндірісі үшін көптеген жаңа материалдар ашылды. Бірақ, таңқаларлық, бүгінде, көптеген ғасырлар бұрынғыдай, ең қолайлы шикізаттың бірі табиғи ағаш және табиғи тас болып саналады. Сондай-ақ, өндірістік компаниялар кеңінен қолданылады:

 • металл;
 • пластик;
 • шыны;
 • ағаш-жоңқа плитасы (ДСП);
 • жасанды тас;
 • поливинилхлорид және т. б.

Көбінесе мұндай жиһазды жасау үшін бөлшектер тақтасы қолданылады. Бұл опция баға саясатының лайықты сапасын, тозуға төзімділігін және қолайлылығын тамаша үйлестіреді. Сондай-ақ, емен, жаңғақ, бук және т.б. сияқты қатты ағаш жиі қолданылады. материалды арнайы өңдеуге болады, соның арқасында оның қызмет ету мерзімін ұзартуға болады. Табиғи ағаш шкаф жиһазын өндіру үшін ең қолайлы шикізат болып саналады. Дұрыс күтіммен ол өзінің керемет эстетикалық сипаттамаларын жоғалтпай бірнеше ондаған жылдар бойы иесіне қызмет етеді.

Тапсырмалар

 1. Мәтінді орыс тіліне аударыңыз.
 2. Мәтіннен кәсіби терминдерді теріп жазыңыз..
 3. Жиһаз – сөзіне фонетикалық талдау жасаңыз.

Контрольная работа по дисциплине "Профессиональный английский язык"

Topic: Computers – New Era of Technologies

 1. Translate

A computer is a machine that can be programmed in order to fulfill definite operations automatically. Moreover it can solve a set of problems at the same time and manipulate different data. There are different types of computers: personal computers and workstations, minicomputers and mainframes, and powerful supercomputers.The most widespread computers are personal general-purpose ones. These computers are used in schools and offices, shops and plants, and, of course, at homes. General-purpose computers consist of a set of necessary components: the central processing unit, memory, a mass storage device, and output and input devices. Nowadays a computer is an affordable way to enrich your life with modern technologies. You can browse the Internet, receive and send e-mails, create and edit documents and presentations, watch films and talk to your friends.It is difficult to overestimate the huge advantages of computer technologies in modern life. Despite the most obvious ones like being able to store all the necessary documents in one tiny device, computers help to broaden the minds of modern society. The present-day science and production, trade, bank system and health care are impossible without them. Modern computer technologies are really useful for people’s education and development. Why are computers so indispensible? Firstly, they calculate and process all kinds of data accurately and fast. Of course, there are some mistakes and hardware problems with computer devices but almost all of them happen because of human mistake, because of flawed computer programs created by developers. Secondly, computers help to save storage place. The tons of paper documents are replaced by digital files in a computer and can be easily found. Modern computers are created to be user-friendly. You don’t have to study for a long time to learn how to use a computer. A computer and the Internet give an access to various sources of information, libraries and galleries from the most distant places on our planet.

Контрольная работа по дисциплине  "История Казахстана"

 1. Эпоха камня на территории Казахстана. Периодизация. -Социальная организация, культура, религиозные представления. Неолитическая революция.
 2. Племенные союзы и древние гос. объединения. Саки. Сарматы. Археологические памятники. .Древние государства на территории Казахстана: усуни, канглы, хунну.
 3. Раннесредневековые государства на территории Казахстана. Арабские завоевания Южного Казахстана и Жетысу. Ислам.
 4. Образование Казахского ханства. Исторические условия его возникновения.
 5. Проблемы образования казахской народности в исторической науке. Этногенез казахского народа.Кочевая степная цивилизация. Эволюция казахского кочевого общества.Вклад кочевой цивилизации в мировую цивилизацию.
 6. Становление политико – правовой структуры Казахстана. Конституции 1993 и 1995 годов. Стратегия развития «Казахстан - 2030», основные приоритеты. Казахстан в мировом сообществе.

Контрольная работа по дисциплине "Культурология"

 1. Культурология как наука.
 2. Понятие культуры. Культура, антикультура и цивилизация.
 3. Основные формы, виды и функции культуры.
 4. Обычаи, ритуалы и виды погребений в первобытной культуре
 5. Монументальная архитектура и скульптура, каноны изображения человеческой фигуры в Древнем Египте.

Контрольная работа по дисциплине "Основы философии"

 1. Предмет философия и её роль в жизни общества.
 2. Отечественная философская мысль Казахстана. Современная философия ХХ века. История философских знаний.
 3. Материя и формы ее существования.
 4. Диалектика – учение о развитии. Законы диалектики.
 5. Человек и проблема ценностей. Внутренний мир человека.

Контрольная работа по дисциплине "Основы политологии и социологии"

 1. Политология как наука. Структура политики. Роль политики в обществе.
 2. История политических учений. Этапы развития политической мысли в истории цивилизации. Политическая мысль средневековья и эпохи   Возрождения.
 3. Государство как основной институт политической системы общества.
 4. Политические партии, общественно-политические организации и движения, их место и роль в Республике Казахстан.
 5. Мировая политика и современные международные отношения.  Суверенный Казахстан в системе международных отношений.

Контрольная работа по дисциплине "Делопроизводство на государственном языке"

 1. Написать свой пример заявления о приеме на работу на казахском языке.
 2. Пример объяснительной на казахском языке.

Контрольная работа по дисциплине "Инженерная графика"

 1. Отличие сечения от разреза.
 2. В каких случаях сечение не обозначается?
 3. Где располагают вынесенное сечение?
 4. Какие разрезы называются сложными?

Контрольная работа по дисциплине "Техническая механика"

 1.  Что изучает техническая механика?
 2. Что изучает кинематика?
 3. Сформулируйте 1-ю аксиому статики.
 4. Определить угол наклона равнодействующей силы,  при Fx=11 H, Fy=23,53 Н.
 5. Рассчитать гибкость стержня круглого поперечного сечения, если диаметр его 85 мм, длина 1,5 м, стержень шарнирно закреплен с обоих концов.

Контрольная работа по дисциплине "Электротехника и электроника"

 1. Общие сведения об электрических цепях, определения, классификация, основные элементы.
 2. Основы расчета  электрических цепей постоянного тока: по закону Ома и по законам Кирхгофа.
 3. Ветви, узлы и контуры электрической схемы: уравнения их электрического состояния.
 4. Связь между электричеством и магнетизмом.
 5. Классификация  электрических цепей переменного  тока.

Контрольная работа по дисциплине «Основы экономики»

 1. Предмет и метод экономической теории
 2. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции
 3. Бюджетно – налоговая система и фискальная политика.
 4. Денежно – кредитная система и роль банков.
 5. Республика Казахстан в международной экономике.

Контрольная работа по дисциплине «Основы права»

 1. Конституционные основы положения человека и гражданина в РК
 2. Административная ответственность и административное взыскание.
 3. Преступление и его состав. Уголовная ответственность, уголовное наказание, уголовная ответственность несовершеннолетних.
 4. Человек и семья, правовое регулирование семейных отношений.
 5. Роль судебных органов и органов Министерства  юстиции в правоохранительной деятельности государства.

Контрольная работа по дисциплине «Менеджмент»

 1. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента
 2. Влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента.
 3. Перспективы менеджмента в Казахстане
 4. Сущность деятельности менеджера
 5. Требования к личности руководителя

Контрольная работа по дисциплине «Основные сведения о древесине»

 1. Комплексное использование древесины. Достоинства и недостатки древесины.
 2. Строение дерева, его части. Разрезы ствола. Анатомическое строение древесины
 3. Химические реакции древесины, имеющие промышленное значение.
 4. Влияние лесоводственных факторов на физико-химические свойства древесины.
 5. Тепловые, звуковые, электрические свойства древесины. Классификация механических свойств.

Контрольная работа по дисциплине «Основы электронной техники и электропривода»

 

Контрольная работа по дисциплине «Электрорадиоизмерения»

Контрольная работа по дисциплине «Экономика отрасли»

Контрольная работа по дисциплине «Материаловедение»

Контрольная работа по дисциплине «Основы стандартизации, сертификации и метрологии»

Контрольная работа по дисциплине «Охрана труда»

Контрольная работа по дисциплине «Конструкция деревообрабатывающих станков»

Контрольная работа по дисциплине «Основы расчета мебельных конструкций»

Контрольная работа по дисциплине «Технология и организации мебельного производства»

Контрольная работа по дисциплине «Техническая эксплуатация машин и оборудования»

Контрольная работа по дисциплине «Основные сведения о древесине»

1. Роль леса в жизни человека. Достоинствах и недостатках древесины. Основные части дерева.

2. Строение ствола и его основные разрезы. Строение древесины: ядро и заболонь.

3. Элементы макроскопического строения древесины: годичные слои и смоляные ходы

4. Элементы макроскопического строения древесины: сердцевинные лучи, сосуды, сердцевинные повторения.

5. Виды растительных клеток. Ткани древесины. Образование и строение клеточной стенки.